Ett tak med solceller i solnedgången

Solceller

Tips och råd om solceller

Funderar du på att sätta upp solceller? På solelportalen kan du få bra vägledning inför ditt beslut.

Producera egen el

Vill du producera din egen sol- eller vindel? Då får du ersättning för nätnytta av oss för den el du producerar i vårt nät. På Energimyndighetens solelportal kan du få mer information om solceller och oberoende vägledning inför ditt beslut.

Stora solcellsanläggningar

Har du frågor om solceller över 200 ampere, högspänning och lågspänning? Skicka in din förfrågan till oss. Vi tittar på de förutsättningar som finns och lämnar ett grovt riktpris inom två månader. Riktpriset är en uppskattning av kostnader, som kan ändras efter en nätutredning och projektering. Detta arbete sätter igång när du accepterat ett riktpris och ett utredningsavtal.

Så här startar du egen elproduktion

1

Anlita en elinstallatör

Anslutning av en produktionsanläggning ska ske genom en behörig elinstallatör. Denne skickar in en föranmälan via föranmälan.nu med ditt ärende till oss. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

2

Installation av anläggningen

Elinstallatören ansvarar för installationen av anläggningen. Av säkerhetsskäl måste vi kunna koppla bort din produktionsanläggning från vårt elnät. Därför ska det finnas en elkopplare på produktionsanläggningen, som Borås Elnät alltid kan komma åt. Elinstallatören behöver även kontrollera att du har rätt mätarsäkring för den typ av produktionsanläggning du installerar. När installationen är klar skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss.

3

Ha koll på dina avtal

Du behöver ett elnätsavtal hos oss, som kan hantera såväl konsumtion som produktion. Avtalet registreras per automatik när vi fått in alla uppgifter. Kom ihåg att också ta kontakt med din elhandlare, så du har rätt avtal där.

4

Få ersättning för producerad el från oss

Producerar du egen el får du ersättning för den energi som du matar ut på vårt nät, eftersom du kommer att belasta vårt nät mindre än tidigare och minskar våra förluster. Ersättningsnivåerna hittar du under priser.

5

Andra ersättningar

Du kan också få elcertifikat samt skattereduktion. Läs mer om detta hos Energimyndigheten och Skatteverket.

Ersättning för elproduktion

Ersättningar och särskilda villkor för mikroproduktion och småskalig produktion hittar du längst ner på sidan priser.